Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019

20-06-19 Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019 ξεκινούν από την Παρασκευή 21-6-2019 και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 15-7-2019.

Αποτελέσματα της Α΄ και Β΄ τάξης.

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να παραλαμβάνουν τους ελέγχους τελικής επίδοσης των μαθητών από αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6/2019 κατά τις ώρες 8:30 έως 13:00.