Παραλαβή Απολυτηρίων

Καλούνται οι απόφοιτοι του σχολικού έτους 2018-2019 να προσέρχονται να παραλαμβάνουν τα Απολυτήριά τους. Η επίδοση θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 28/6/2019 κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού μόνο τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Σχολείου.