Λειτουργία του σχολείου κατά τη θερινή περίοδο.

28-06-2019: Κατά τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (πλην της 5/7/2019 όπου η εφημερία θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 4/7 λόγω εκλογών, κατά τις ώρες 8:30 έως 14:00.

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μηχ/κού Δελτίου τον Ιούλιο μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Δευτέρα 15-7-2019), τα Λύκεια θα λειτουργήσουν την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019 και ώρες 8:30-14:00. Αυτές τις 2 ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.